Loading

Om Oss


Franq Elservice är en elfirma med bred kompetens inom elinstallationsbranschen och vi sätter alltid dig som kund i första hand. Det är dina behov, förutsättningar och önskemål som sätter riktlinjerna för vårt arbete.

Kompetens

Vi har en bred kompetens inom branschens alla arbetsområden. Vi är certifierade för KNX-installationer, smartstyrning via Bluetooth, laddboxar för laddningsbara bilar och utför allt från projektering och installation till programmering av dessa anläggningar.

Passion

Med passion för och kunskap om elteknik och i absolut framkant samt förståelse för världens miljökrav och mänskliga behov, tar Franq Elservice AB an analys, rådgivning, projektering, planering, installation och service av framtidens elsystem.

Ambition

Vår ambition är att bygga långtidsrelation med våra kunder. Det vill vi nå genom att erbjuda er specialistkunskap, lyhördhet, snabb leverans, smidig installation och trygghet genom löpande service.

Tjänster


Vi utför rotarbeten, ny-installationer, felsökning och reparation åt privatpersoner i villa och lägenhet. Vi besiktar även och kontrollerar ditt befintliga elsystem, installerar nytt elsystem. Stora som små företag och föreningar.

Nedan finner du ett urval av de eltjänster vi erbjuder.

Solceller

Vi tror på en fortsatt ljus framtid. Solceller skapar grön el – direkt på ditt tak. Vi vill som elföretag följa och vara en del i utvecklingen av förnyelsebar energi. Vill du använda ren el och är du nyfiken på vad det innebär för just dig och vill veta mer? Fråga oss om solcellsinstallationer. Vi har helhetslösningen.

Energilagring

Det finns olika anledningar till att investera i energilagringssystem. Det kan vara en fråga om ekonomisk vinning i form av optimering och effekttoppskapning eller så kan det finnas intresse för tekniken och en vilja att vara självständig. Flera olika faktorer kan vara avgörande för hur relevant energilagring är och vilken typ av lösning som är optimal för den specifika fastigheten.

Elbilsladdning

Elbilen ökar i popularitet, det ligger i tiden. Kör du på el visar du dessutom att du är i framkant och bidrar till vår planets utveckling. Ladda smart både hemma och borta. Vi hjälper dig från start till mål med rätt produkt till rätt fordon på rätt plats.

Energioptimering

Energisystem Optimering är vårt koncept som erbjuder dig en optimal lösning, som är flexibel, framtidssäkrad, kostnadseffektiv och lönsam.

Smarta Fastigheter

Alla känner till begreppet ’smarta hem’. Vi vill hellre prata om Smarta Fastigheter, för allt belysa möjligheterna ur ett större perspektiv, där begreppet inte begränsas till ’hem’ och lösningen främjar både människorna som nyttjar byggnaden men också klimatet.

Säkerhet

Att låta installera kameraövervakning och inbrottslarm är en växande trend. Fler och fler väljer att prioritera ett tryggare hem och boende för sig och sin familj eller på sin arbetsplats.

Multimedia

Vi erbjuder komplexa helhetslösningar vad det gäller ljud, bild och nätverk. Vi installerar ditt ljudsystem, kan hjälpa dig med central distribution av bild samt få ett stabilt och säkert nätverk för att få driftsäkerhet.

Led-belysning

LED tekniken är idag standard valet för belysning i en energieffektiv fastighet. Marknaden har mognat och erbjuder LED-produkter för många olika användningsområden.

Projektledning

Projektledning som hjälper er att styra användningen av olika resurser för att uppnå unik, komplex engångsuppgift inom tids-, kostnads- och kvalitetsbegränsningar.

Konsulttjänster

Analys vid intresse av en viss installation utför vi passande analys i fastigheten. Energiförstudie för att identifiera möjlighet till energibesparing i fastigheten. Vi rätar ut frågetecknen och skapar gemensam förståelse kring ämnen som elbilsladdning, klimatklivet, bidragshantering för LED-belysning och solenergi.

Service/Tjänster

I samband med att vi utför någon installation erbjuder vi ett serviceavtal anpassat till kundens behov. Om något händer, är vi snabbt på plats för att avhjälpa driftstopp och åtgärda fel. Vi erbjuder även en teknisk förvaltning och funktionsgaranti som inkluderar löpande analys, drift och säkerhet, men också förbättringsförslag allt eftersom.

Värmefotografering

Ett sätt att mäta hur stort värmeläckage du har i din fastighet är att låta oss termografera fastigheten. Det innebär att fastigheten värmefotograferas för att lokalisera energiförluster. Därefter kan vi avgöra vilken åtgärd som är mest lönsam i ert fall. Efter värmefotografering lämnas dokumentation på utredningen.

Referenser